• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Omecat 10 mg enterokapsel, hård

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
A02BC01, Omeprazol
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Ja, sök på läkemedel som ingår i samma utbytbarhetsgrupp
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Omecat gastro-resistant capsule, hard PL
Denna version godkänd: 2018-08-13

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Omecat gastro-resistant capsule, hard SmPC
Denna version godkänd: 2017-11-13
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2009-12-11
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Omeprazol Optimal Regulatory Solutions
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Pensa Pharma AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
26542
?
NPL-id
20080121000015
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har brytningstillstånd för maskinell dosdispensering med hållbarheten 6 månader i öppen förvaring.

Innehåll

Substans Mängd Roll
omeprazol 10 mg Aktiv substans
natriumlaurilsulfat Övrigt hjälpämne
propylenglykol Övrigt hjälpämne
sockersfärer Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Blister, 28 kapslar (aluminium) Nej Apotek --
Blister, 14 kapslar (aluminium) Nej Apotek --
Blister, 7 kapslar (aluminium) Nej Apotek --
Blister, 28 kapslar (plast/aluminium) Nej Apotek --
Blister, 14 kapslar (plast/aluminium) Nej Apotek --
Blister, 7 kapslar (plast/aluminium) Nej Apotek --
Burk, 100 (1 x 100) kapslar Nej Apotek --
Burk, 16 kapslar Nej Apotek --
Burk, 32 kapslar Nej Apotek --
Burk, 104 kapslar Nej Apotek --
Burk, 105 kapslar Nej Apotek --
Blister, 56 kapslar (plast/aluminium) Nej Apotek --
Blister, 56 kapslar (aluminium) Nej Apotek --
Burk, 100 (2 x 50) kapslar Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies