• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Vagifem 25 mikrogram vaginaltablett

Parallellimporterat läkemedel
Avregistrerat läkemedel
Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
G03CA03, Estradiol
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Läkemedlet är avregistrerat. Eventuell dokumentation (t.ex. bipacksedel) hålls inte längre uppdaterad och visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
?
Parallellimport
Polen
?
Direktimporterat läkemedel
Vagifem 25 mikrogram Vaginaltablett
?
Avvikelse från direktimporterat läkemedel
Ej tillämpbart, godkännandet har upphört för den direktimporterade produkten.
?
Registreringsstatus
Avregistrerad
?
Godkännandedatum
2009-06-08
?
Avregistreringsdatum
2016-11-02
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Cross Pharma AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
26990
?
NPL-id
20080501000093
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
estradiolhemihydrat 25,83 mikrog Aktiv substans
motsvarar estradiol 25 mikrog
laktosmonohydrat Övrigt hjälpämne
Läkemedlet är avregistrerat. Information om förpackningar visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies