• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Vagifem 10 mikrogram vaginaltablett

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Vissa förpackningar receptbelagda
?
ATC-kod
G03CA03, Estradiol
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Ja, sök på läkemedel som ingår i samma utbytbarhetsgrupp
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Vagifem 10 microgram vaginal tablet PL
Denna version godkänd: 2018-09-26
Vagifem 10 microgram vaginal tablet OTC PL
Denna version godkänd: 2018-09-28

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Vagifem 10 microgram vaginal tablet SmPC
Denna version godkänd: 2018-09-26
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2010-02-12
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Novo Nordisk A/S
?
Ombud
Novo Nordisk Scandinavia AB
?
MT-nummer
41707
?
NPL-id
20081112000038
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
estradiolhemihydrat 10,3 mikrog Aktiv substans
motsvarar estradiol 10 mikrog
laktosmonohydrat Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Blister, 24 vaginaltabletter i applikator Nej Apotek Sjuksköterska
Blister, 18 vaginaltabletter i applikator Ja Apotek Sjuksköterska

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies