• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva 300 mg/25 mg filmdragerad tablett

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
C09DA04, Irbesartan och diuretika
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Ja, sök på läkemedel som ingår i samma utbytbarhetsgrupp
?
Ny viktig säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården
DHPC, Direct Healthcare Professional Communication
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation

Detta läkemedel är centralt godkänt i EU

Det betyder att det är godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i alla EU-länder. Produktinformation hanteras av EMA.
Till produktens översiktssida på EMA:s webbplats
Denna version godkänd: Se EMA:s webbplats

I produktdokumentet EPAR (European public assessment report) hittar du både produktresumé och bipacksedel.

  • Produktresumén finns i början av EPAR-dokumentet. Den riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och sammanfattar läkemedlets egenskaper och användningsområde samt innehåller detaljerad information om till exempel indikation, dosering och biverkningar.
  • Bipacksedeln finns sist i EPAR-dokumentet. Den riktar sig till användare av läkemedlet och beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med läkemedlets förpackning.

Säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården (DHPC)

DHPC (Direct Healthcare Professional Communication) innehåller ny, viktig säkerhetsinformation riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Läs mer på https://lakemedelsverket.se/dhpc
Hydroklortiazid publiceringsdatum; 2018-10-17 DHPC
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2009-11-26
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Teva BV
?
Ombud
Teva Sweden AB
?
MT-nummer
42110
?
NPL-id
20090124000158
?
Godkännandeprocedur
Central
?
EUMA-nummer
EU/1/09/583
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
hydroklortiazid 25 mg Aktiv substans
irbesartan 300 mg Aktiv substans
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Blister, 7 tabletter (plast/Al) Nej Apotek --
Blister, 14 tabletter (plast/Al) Nej Apotek --
Blister, 15 tabletter (plast/Al) Nej Apotek --
Blister, 20 tabletter (plast/Al) Nej Apotek --
Blister, 28 tabletter (plast/Al) Nej Apotek --
Blister, 30 tabletter (plast/Al) Nej Apotek --
Blister, 56 tabletter (plast/Al) Nej Apotek --
Blister, 60 tabletter (plast/Al) Nej Apotek --
Blister, 90 tabletter (plast/Al) Nej Apotek --
Blister, 98 tabletter (plast/Al) Nej Apotek --
Blister, 100 tabletter (plast/Al) Nej Apotek --
Blister, 50 x 1 tabletter (endos, plast/Al) Nej Apotek --
Blister, 7 tabletter (Al) Nej Apotek --
Blister, 14 tabletter (Al) Nej Apotek --
Blister, 15 tabletter (Al) Nej Apotek --
Blister, 20 tabletter (Al) Nej Apotek --
Blister, 28 tabletter (Al) Nej Apotek --
Blister, 30 tabletter (Al) Nej Apotek --
Blister, 56 tabletter (Al) Nej Apotek --
Blister, 60 tabletter (Al) Nej Apotek --
Blister, 90 tabletter (Al) Nej Apotek --
Blister, 98 tabletter (Al) Nej Apotek --
Blister, 100 tabletter (Al) Nej Apotek --
Blister, 50 x 1 tabletter (endos, Al) Nej Apotek --
Blister, 84 tabletter (plast/Al) Nej Apotek --
Blister, 28 tabletter (plast/Al) Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies