• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Kan Jang oral lösning

Registrerat som traditionellt växtbaserat läkemedel
Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptfritt
?
ATC-kod
R05, Medel mot hosta och förkylning
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Kan Jang oral solution OTC PL
Denna version godkänd: 2018-02-28

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Kan Jang oral solution OTC SmPC
Denna version godkänd: 2018-02-28

Utredningsrapport (Public Assessment Report, PAR)

Utredningsrapporten, som är på engelska, gjordes inför godkännandet/registreringen av läkemedlet. Den innehåller information om utvärderingen av läkemedlets kvalitet, effekt och säkerhet.
Kan Jang oral solution OTC ENG PAR
Denna version godkänd: 2014-01-21
?
Registreringsstatus
Registrerad
?
Godkännandedatum
2010-06-24
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Midsona Sverige AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
27136
?
NPL-id
20090224000539
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Traditionellt växtbaserade läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
Echinacea purpurea (röd solhatt) rot; tjockt extrakt (2,5-7,0:1); etanol 55 % 9,3 mg Aktiv substans
motsvarar Echinacea purpurea (röd solhatt) torkad rot 23,25 - 65,1 mg
Eleutherococcus senticocus (rysk rot) rot; tjockt extrakt (17-30:1); 1. etanol 70 % 2. vatten 2,14 mg Aktiv substans
motsvarar Eleutherococcus senticosus (rysk rot) torkad rot 36,38 - 64,2 mg
Justicia adhatoda (malabarnöt) blad; tjockt extrakt (3,5-5,0:1); vatten 14 mg Aktiv substans
motsvarar Justicia adhatoda (malabarnöt) torkat blad 49 - 70 mg
kaliumsorbat Övrigt hjälpämne
natriumbensoat Övrigt hjälpämne
parahydroxibensoesyra Övrigt hjälpämne
propylenglykol Övrigt hjälpämne
sorbitol Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Flaska, 100 ml Ja Fri försäljning --
Flaska, 200 ml Ja Fri försäljning --
Flaska, 300 ml Ja Fri försäljning --
Flaska, 500 ml Ja Fri försäljning --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies