• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Memazoc oral lösning

Avregistrerat läkemedel
Registrerat som traditionellt växtbaserat läkemedel
Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptfritt
?
ATC-kod
N06, Psykoanaleptika
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Läkemedlet är avregistrerat. Eventuell dokumentation (t.ex. bipacksedel) hålls inte längre uppdaterad och visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
?
Registreringsstatus
Avregistrerad
?
Godkännandedatum
2012-03-30
?
Avregistreringsdatum
2016-06-30
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Vitabalans Oy,
?
Ombud
--
?
MT-nummer
27139
?
NPL-id
20090224000553
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Traditionellt växtbaserade läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
Ginkgo biloba (ginkgo) torkat blad; torrt extrakt (35-67:1); aceton 60 % 4,902 mg Aktiv substans
motsvarar bilobalid 0,13 - ,16 mg
motsvarar Ginkgo biloba (ginkgo) torkat blad 171,5 - 328,434 mg
motsvarar ginkgoflavonglykosider 1,14 - 1,39 mg
motsvarar ginkgolider A, B och C 0,14 - ,18 mg
motsvarar ginkgosyror 0 - ,02 mikrog
etanol, vattenfri Övrigt hjälpämne
etylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
glukos, flytande, spraytorkad Övrigt hjälpämne
invertsocker Övrigt hjälpämne
metylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
propylenglykol Övrigt hjälpämne
propylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
sackaros Övrigt hjälpämne
Läkemedlet är avregistrerat. Information om förpackningar visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies