• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Ribavirin Mylan 200 mg kapsel, hård

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J05AP01, Ribavirin
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Ja, sök på läkemedel som ingår i samma utbytbarhetsgrupp
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation

Detta läkemedel är centralt godkänt i EU

Det betyder att det är godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i alla EU-länder. Produktinformation hanteras av EMA.
Till produktens översiktssida på EMA:s webbplats
Denna version godkänd: Se EMA:s webbplats

I produktdokumentet EPAR (European public assessment report) hittar du både produktresumé och bipacksedel.

  • Produktresumén finns i början av EPAR-dokumentet. Den riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och sammanfattar läkemedlets egenskaper och användningsområde samt innehåller detaljerad information om till exempel indikation, dosering och biverkningar.
  • Bipacksedeln finns sist i EPAR-dokumentet. Den riktar sig till användare av läkemedlet och beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med läkemedlets förpackning.
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2010-06-10
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Ribavirin Three Rivers
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Mylan S.A.S.
?
Ombud
Mylan AB
?
MT-nummer
42822
?
NPL-id
20090627000013
?
Godkännandeprocedur
Central
?
EUMA-nummer
EU/1/10/634
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
ribavirin 200 mg Aktiv substans
laktosmonohydrat Övrigt hjälpämne
propylenglykol Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Burk, 112 kapslar Nej Apotek --
Burk, 84 kapslar Nej Apotek --
Burk, 140 kapslar Nej Apotek --
Burk, 168 kapslar Nej Apotek --
Blister, 56 kapslar Nej Apotek --
Blister, 168 kapslar Nej Apotek --
Blister, 56 x 1 kapslar (endos) Nej Apotek --
Blister, 84 x 1 kapslar (endos) Nej Apotek --
Blister, 112 x 1 kapslar (endos) Nej Apotek --
Blister, 140 x 1 kapslar (endos) Nej Apotek --
Blister, 168 x 1 kapslar (endos) Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies