• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Metadon Pinewood 5 mg/ml oral lösning

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
N07BC02, Metadon
?
Narkotika
Ja, förteckning II
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Ja, sök på läkemedel som ingår i samma utbytbarhetsgrupp
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Metadon Pinewood oral solution PL
Denna version godkänd: 2015-04-02

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Metadon Pinewood oral solution SmPC
Denna version godkänd: 2015-08-30
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2011-02-18
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Metadon Evolan, Metadon Pinewood
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Pinewood Laboratories Ltd
?
Ombud
--
?
MT-nummer
42892
?
NPL-id
20090709000160
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll (per ml)

Substans Mängd Roll
metadonhydroklorid 5 mg Aktiv substans
motsvarar metadon 4,47 mg
bensoesyra Övrigt hjälpämne
maltitol, flytande Övrigt hjälpämne
para-orange Övrigt hjälpämne
propylenglykol Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Flaska, 100 ml (sjukhusförpackning) (glas) Nej Apotek --
Flaska, 200 ml (sjukhusförpackning) (glas) Nej Apotek --
Flaska, 300 ml (sjukhusförpackning) (glas) Nej Apotek --
Flaska, 500 ml (sjukhusförpackning) (glas) Nej Apotek --
Flaska, 1000 ml (sjukhusförpackning) (glas) Nej Apotek --
Flaska, 100 ml (sjukhusförpackning) (plast) Nej Apotek --
Flaska, 200 ml (sjukhusförpackning) (plast) Nej Apotek --
Flaska, 300 ml (sjukhusförpackning) (plast) Nej Apotek --
Flaska, 500 ml (sjukhusförpackning) (plast) Nej Apotek --
Flaska, 50 ml (sjukhusförpackning) (plast) Nej Apotek --
Flaska, 48 ml (sjukhusförpackning) (plast) Nej Apotek --
Flaska, 46 ml (sjukhusförpackning) (plast) Nej Apotek --
Flaska, 44 ml (sjukhusförpackning) (plast) Nej Apotek --
Flaska, 42 ml (sjukhusförpackning) (plast) Nej Apotek --
Flaska, 40 ml (sjukhusförpackning) (plast) Nej Apotek --
Flaska, 38 ml (sjukhusförpackning) (plast) Nej Apotek --
Flaska, 36 ml (sjukhusförpackning) (plast) Nej Apotek --
Flaska, 34 ml (sjukhusförpackning) (plast) Nej Apotek --
Flaska, 32 ml (sjukhusförpackning) (plast) Nej Apotek --
Flaska, 30 ml (plast) Nej Apotek --
Flaska, 28 ml (plast) Nej Apotek --
Flaska, 26 ml (plast) Nej Apotek --
Flaska, 24 ml (plast) Nej Apotek --
Flaska, 22 ml (plast) Nej Apotek --
Flaska, 20 ml (plast) Nej Apotek --
Flaska, 18 ml (plast) Nej Apotek --
Flaska, 16 ml (plast) Nej Apotek --
Flaska, 14 ml (plast) Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies