• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Apistan vet 10,3 % bikupestrip

Läkemedel för djur
Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptfritt
?
ATC-kod
QP53AC10, Fluvalinat
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
?
Djurslag
Bi
Karenstider
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta OTC.

Bipacksedel (Package Leaflet, PL)

Bipacksedeln följer med läkemedlets förpackning och beskriver hur läkemedlet verkar och hur det skall användas.
Apistan vet bee-hive strip PL
Godkännandedatum: 2018-05-14

Produktresumé (Summary of Product Characteristics, SmPC)

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Apistan bee-hive strip SmPC
Godkännandedatum: 2018-05-14
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2011-10-28
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Vita (Europe) Ltd
?
Ombud
Joel Svenssons Vaxfabrik AB
?
MT-nummer
44389
?
NPL-id
20100518000029
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
tau-fluvalinat 0,824 g Aktiv substans
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Påse, 10 bikupestrips Ja Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies