• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Karbamid ACO 50 mg/g kräm

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptfritt
?
ATC-kod
D02AE01, Karbamid
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Ja, sök på läkemedel som ingår i samma utbytbarhetsgrupp
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Karbamid ACO cream PL
Denna version godkänd: 2019-04-05
Karbamid ACO cream refill PL
Denna version godkänd: 2019-04-05

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Karbamid ACO cream SmPC
Denna version godkänd: 2018-12-17
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2011-02-11
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Exederm
?
Innehavare av godkännande för försäljning
ACO Hud Nordic AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
45034
?
NPL-id
20100929000014
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll (per g)

Substans Mängd Roll
urea 50 mg Aktiv substans
cetostearylalkohol Övrigt hjälpämne
etylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
metylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
propylenglykol Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Burk, 500 g (refillburk) Ja Apotek och anmäld detaljhandel Sjuksköterska
Burk med pump, 500 g Ja Apotek och anmäld detaljhandel Sjuksköterska
Tub, 100 g Ja Apotek och anmäld detaljhandel Sjuksköterska
Tub, 210 g Ja Apotek och anmäld detaljhandel Sjuksköterska

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies