• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Lipitor 20 mg filmdragerad tablett

Parallellimporterat läkemedel
Avregistrerat läkemedel
Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
C10AA05, Atorvastatin
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Ej tillämpligt. Historisk information kan hittas i tidigare listor på Läkemedelsverkets webbplats
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Läkemedlet är avregistrerat. Eventuell dokumentation (t.ex. bipacksedel) hålls inte längre uppdaterad och visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
?
Parallellimport
Storbritannien och Nordirland
?
Direktimporterat läkemedel
Lipitor 20 mg Filmdragerad tablett
?
Avvikelse från direktimporterat läkemedel
Bortse från veckodagsmarkering på främmande språk.
?
Registreringsstatus
Avregistrerad
?
Godkännandedatum
2011-10-20
?
Avregistreringsdatum
2012-12-31
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
EuroPharma Sverige AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
45741
?
NPL-id
20110114000057
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
atorvastatinkalciumtrihydrat 21,7 mg Aktiv substans
motsvarar atorvastatin 20 mg
bensoesyra Övrigt hjälpämne
laktosmonohydrat Övrigt hjälpämne
sorbinsyra Övrigt hjälpämne
Läkemedlet är avregistrerat. Information om förpackningar visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies