• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Elvanse 30 mg kapsel, hård

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
N06BA12, Lisdexamfetamin
?
Narkotika
Ja, förteckning II
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta OTC.

Bipacksedel

Bipacksedeln följer med läkemedlets förpackning och beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas.
Elvanse capsule, hard PL
Denna version godkänd: 2018-10-05
Elvanse capsule, hard ENG PL
Denna version godkänd: 2018-05-14

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Elvanse capsule, hard SmPC
Denna version godkänd: 2018-10-05
Elvanse capsule, hard ENG SmPC
Denna version godkänd: 2018-05-14
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2013-07-22
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
?
Ombud
Shire Sweden AB,
?
MT-nummer
47382
?
NPL-id
20111213000092
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
lisdexamfetamindimesilat 30 mg Aktiv substans
motsvarar dexamfetamin 8,9 mg
motsvarar lisdexamfetamin 17,34 mg
propylenglykol Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Burk, 28 kapslar Nej Apotek --
Burk, 30 kapslar Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies