• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

PROVENGE infusionsvätska, lösning

Avregistrerat läkemedel
Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
L03AX17, Sipuleucel-T
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Ja
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Läkemedlet är avregistrerat. Eventuell dokumentation (t.ex. bipacksedel) hålls inte längre uppdaterad och visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
?
Registreringsstatus
Avregistrerad
?
Godkännandedatum
2013-09-06
?
Avregistreringsdatum
2015-05-06
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Dendreon UK Ltd
?
Ombud
--
?
MT-nummer
47654
?
NPL-id
20120209000015
?
Godkännandeprocedur
Central
?
EUMA-nummer
EU/1/13/867
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
mononukleära celler, PAP-GM-CSF-aktiverade, från humant autologt perifert blod 50000000 celler Aktiv substans
Läkemedlet är avregistrerat. Information om förpackningar visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies