• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Metopen 12,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
L04AX03, Metotrexat
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Ja, sök på läkemedel som ingår i samma utbytbarhetsgrupp
?
Ny viktig säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården
DHPC, Direct Healthcare Professional Communication
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Metopen solution for injection in pre-filled pen PL
Denna version godkänd: 2020-01-23
Metopen solution for injection in pre-filled pen ENG PL
Denna version godkänd: 2019-09-18

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Metopen solution for injection in pre-filled pen SmPC
Denna version godkänd: 2020-01-23
Metopen solution for injection in pre-filled pen ENG SmPC

Utredningsrapport (Public Assessment Report, PAR)

Utredningsrapporten, som är på engelska, gjordes inför godkännandet/registreringen av läkemedlet. Den innehåller information om utvärderingen av läkemedlets kvalitet, effekt och säkerhet.
Metopen solution for injection, prefilled pen ENG PAR
Denna version godkänd: 2013-11-06

Säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården (DHPC)

DHPC (Direct Healthcare Professional Communication) innehåller ny, viktig säkerhetsinformation riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Läs mer på https://lakemedelsverket.se/dhpc
metotrexat-DHPC-2019-09-23
Publiceringsdatum: 2019-09-23
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2013-08-22
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
?
Ombud
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH
?
MT-nummer
48025
?
NPL-id
20120503000049
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
metotrexatdinatrium 13,71 mg Aktiv substans
motsvarar metotrexat 12,5 mg
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Förfylld penna, 1 st (12,5 mg/0,25 ml) Nej Apotek --
Förfylld penna, 2 st (12,5 mg/0,25 ml) Nej Apotek --
Förfylld penna, 4 st (12,5 mg/0,25 ml) Nej Apotek --
Förfylld penna, 5 st (12,5 mg/0,25 ml) Nej Apotek --
Förfylld penna, 6 st (12,5 mg/0,25 ml) Nej Apotek --
Förfylld penna, 10 st (12,5 mg/0,25 ml) Nej Apotek --
Förfylld penna, 11 st (12,5 mg/0,25 ml) Nej Apotek --
Förfylld penna, 12 st (12,5 mg/0,25 ml) Nej Apotek --
Förfylld penna, 14 st (12,5 mg/0,25 ml) Nej Apotek --
Förfylld penna, 15 st (12,5 mg/0,25 ml) Nej Apotek --
Förfylld penna, 24 st (12,5 mg/0,25 ml) Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies