• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Etoposide Accord 20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
L01CB01, Etoposid
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Ja, sök på läkemedel som ingår i samma utbytbarhetsgrupp
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta OTC.

Bipacksedel

Bipacksedeln följer med läkemedlets förpackning och beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas.
Etoposide Accord concentrate for solution for infusion PL
Etoposide Accord concentrate for solution for infusion ENG PL

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Etoposide Accord concentrate for solution for infusion SmPC
Etoposide Accord Concentrate for solution for infusion ENG SmPC

Utredningsrapport (Public Assessment Report, PAR)

Utredningsrapporten innehåller information om utvärderingen av läkemedlets kvalitet, effekt och säkerhet som gjordes inför godkännandet/registreringen av läkemedlet.
Etoposide Accord concentrate for solution for infusion ENG PAR

Sammanfattande utredningsrapport (Summary of Public Assessment Report, sPAR)

Sammanfattande utredningsrapport av utvärderingen av läkemedlets kvalitet, effekt och säkerhet som gjordes inför godkännandet/registreringen av läkemedlet.
Etoposide Accord concentrate for solution for infusion ENG sPAR
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2014-06-26
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Accord Healthcare Ltd.
?
Ombud
Accord Healthcare AB
?
MT-nummer
49181
?
NPL-id
20130226000165
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll (per ml)

Substans Mängd Roll
etoposid 20 mg Aktiv substans
bensylalkohol Övrigt hjälpämne
etanol, vattenfri Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Injektionsflaska, 10 ml Nej Apotek --
Injektionsflaska, 20 ml Nej Apotek --
Injektionsflaska, 25 ml Nej Apotek --
Injektionsflaska, 50 ml Nej Apotek --
Injektionsflaska, 5 ml Nej Apotek --
Injektionsflaska, 12,5 ml Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies