• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Atazanavir Teva 300 mg kapsel, hård

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J05AE08, Atazanavir
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta OTC.

Bipacksedel

Bipacksedeln följer med läkemedlets förpackning och beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas.
Atazanavir Teva capsule, hard PL
Denna version godkänd: 2019-04-04
Atazanavir Teva capsule, hard ENG PL
Denna version godkänd: 2019-04-26

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Atazanavir Teva capsule, hard,  SmPC
Denna version godkänd: 2019-04-04
Atazanavir Teva capsule, hard ENG SmPC
Denna version godkänd: 2019-04-26

Utredningsrapport (Public Assessment Report, PAR)

Utredningsrapporten innehåller information om utvärderingen av läkemedlets kvalitet, effekt och säkerhet som gjordes inför godkännandet/registreringen av läkemedlet.
Atazanavir Teva capsule, hard ENG PAR
Denna version godkänd: 2016-01-21

Sammanfattande utredningsrapport (Summary of Public Assessment Report, sPAR)

Sammanfattande utredningsrapport av utvärderingen av läkemedlets kvalitet, effekt och säkerhet som gjordes inför godkännandet/registreringen av läkemedlet.
Atazanavir Teva capsule, hard ENG sPAR
Denna version godkänd: 2016-01-21
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2016-01-21
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Teva Sweden AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
50985
?
NPL-id
20140321000137
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
atazanavirsulfat 341,744 mg Aktiv substans
motsvarar atazanavir 300 mg
laktosmonohydrat Övrigt hjälpämne
propylenglykol Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Blister, 30 kapslar Nej Apotek --
Blister, 60 kapslar Nej Apotek --
Blister, 90 kapslar Nej Apotek --
Blister, 30 x 1 kapsel (endos) Nej Apotek --
Burk, 30 kapslar Nej Apotek --
Burk, 90 (3 x 30) kapslar (endos) Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies