• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Tenofovir disoproxil Teva 245 mg filmdragerad tablett

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J05AF07, Tenofovirdisoproxil
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Ja, sök på läkemedel som ingår i samma utbytbarhetsgrupp
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Tenofovir disoproxil Teva film-coated tablet PL
Denna version godkänd: 2017-05-22
Tenofovir disoproxil Teva film-coated tablet ENG PL
Denna version godkänd: 2017-04-12

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Tenofovir disoproxil Teva film-coated tablet SmPC
Denna version godkänd: 2019-01-31
Tenofovir disoproxil Teva film-coated tablet ENG SmPC
Denna version godkänd: 2019-01-03

Utredningsrapport (Public Assessment Report, PAR)

Utredningsrapporten, som är på engelska, gjordes inför godkännandet/registreringen av läkemedlet. Den innehåller information om utvärderingen av läkemedlets kvalitet, effekt och säkerhet.
Tenofovir disoproxil Teva film-coated tablet ENG PAR
Denna version godkänd: 2015-12-04

Sammanfattande utredningsrapport (Summary of Public Assessment Report, sPAR)

Sammanfattande utredningsrapport av utvärderingen av läkemedlets kvalitet, effekt och säkerhet som gjordes inför godkännandet/registreringen av läkemedlet.
Tenofovir disoproxil Teva film-coated tablet ENG sPAR
Denna version godkänd: 2015-09-10
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2015-09-10
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Teva Sweden AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
51588
?
NPL-id
20140730000032
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
tenofovirdisoproxilfosfat 291,22 mg Aktiv substans
motsvarar tenofovirdisoproxil 245 mg
laktosmonohydrat Övrigt hjälpämne
natriumlaurilsulfat Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Blister, 10 x 1 tabletter (sjukhusförpackning) Nej Apotek --
Burk, 30 tabletter Nej Apotek --
Burk, 90 (3 x 30) tabletter Nej Apotek --
Blister, 30 tabletter Nej Apotek --
Blister, 90 tabletter Nej Apotek --
Blister, 90 x 1 tabletter (endos) Nej Apotek --
Blister, 30 x 1 tabletter (endos) Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies