• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Duloxetin Actavis 20 mg enterokapsel, hård

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
N06AX21, Duloxetin
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Ja, sök på läkemedel som ingår i samma utbytbarhetsgrupp
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta OTC.

Bipacksedel

Bipacksedeln följer med läkemedlets förpackning och beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas.
Duloxetin Actavis gastro-resistant capsule, hard PL
Denna version godkänd: 2019-01-25
Duloxetin Actavis gastro-resistant capsule, hard ENG PL
Denna version godkänd: 2019-01-17

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Duloxetin Actavis gastro-resistant capsule, hard SmPC
Denna version godkänd: 2019-01-25
Duloxetin Actavis gastro-resistant capsule, hard ENG SmPC

Utredningsrapport (Public Assessment Report, PAR)

Utredningsrapporten innehåller information om utvärderingen av läkemedlets kvalitet, effekt och säkerhet som gjordes inför godkännandet/registreringen av läkemedlet.
Duloxetin Actavis gastro-resistant capsule, hard ENG PAR

Sammanfattande utredningsrapport (Summary of Public Assessment Report, sPAR)

Sammanfattande utredningsrapport av utvärderingen av läkemedlets kvalitet, effekt och säkerhet som gjordes inför godkännandet/registreringen av läkemedlet.
Duloxetin Actavis gastro-resistant capsule, hard ENG sPAR
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2015-07-02
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Actavis Group PTC ehf.
?
Ombud
Teva Sweden AB
?
MT-nummer
51704
?
NPL-id
20140816000208
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har brytningstillstånd för maskinell dosdispensering med hållbarheten 6 månader i öppen förvaring.

Innehåll

Substans Mängd Roll
duloxetinhydroklorid 22,4 mg Aktiv substans
motsvarar duloxetin 20 mg
propylenglykol Övrigt hjälpämne
sockersfärer Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Burk, 28 kapslar Nej Apotek --
Burk, 30 kapslar Nej Apotek --
Burk, 56 kapslar Nej Apotek --
Burk, 84 kapslar Nej Apotek --
Burk, 60 kapslar Nej Apotek --
Burk, 90 kapslar Nej Apotek --
Burk, 98 kapslar Nej Apotek --
Burk, 100 kapslar Nej Apotek --
Blister, 28 kapslar Nej Apotek --
Blister, 30 kapslar Nej Apotek --
Blister, 56 kapslar Nej Apotek --
Blister, 100 kapslar Nej Apotek --
Blister, 7 kapslar Nej Apotek --
Blister, 10 kapslar Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies