• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Genvoya 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg filmdragerad tablett

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J05AR18, Emtricitabin, tenofoviralafenamid, elvitegravir och kobicistat
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
?
Ny viktig säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården
DHPC, Direct Healthcare Professional Communication
Utbytbara förpackningar med annan importör finns, se fliken Förpackningsinformation.
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation

Detta läkemedel är centralt godkänt i EU

Det betyder att det är godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i alla EU-länder. Produktinformation hanteras av EMA.
Till produktens översiktssida på EMA:s webbplats
Denna version godkänd: Se EMA:s webbplats

I produktdokumentet EPAR (European public assessment report) hittar du både produktresumé och bipacksedel.

  • Produktresumén finns i början av EPAR-dokumentet. Den riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och sammanfattar läkemedlets egenskaper och användningsområde samt innehåller detaljerad information om till exempel indikation, dosering och biverkningar.
  • Bipacksedeln finns sist i EPAR-dokumentet. Den riktar sig till användare av läkemedlet och beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med läkemedlets förpackning.

Säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården (DHPC)

DHPC (Direct Healthcare Professional Communication) innehåller ny, viktig säkerhetsinformation riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Läs mer på https://lakemedelsverket.se/dhpc
elvitegravir, cobicistat 2019-03-27 DHPC
Publiceringsdatum: 2019-03-27
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2015-11-19
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Elvitegravir/cobicistat/emtricibatine/tenofovir alafenamide
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Gilead Sciences Ireland UC
?
Ombud
Gilead Sciences Sweden AB
?
MT-nummer
52410
?
NPL-id
20141231000187
?
Godkännandeprocedur
Central
?
EUMA-nummer
EU/1/15/1061
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
elvitegravir 150 mg Aktiv substans
emtricitabin 200 mg Aktiv substans
kobicistat 150 mg Aktiv substans
tenofoviralafenamidfumarat 11,2 mg Aktiv substans
motsvarar tenofoviralafenamid 10 mg
laktosmonohydrat Övrigt hjälpämne
natriumlaurilsulfat Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Burk, 30 tabletter Nej Apotek --
Burk, 90 tabletter (3 x 30) Nej Apotek --
Burk, 30 tabletter (PD: Abacus Medicine A/S) Nej Apotek --
Burk, 30 tabletter (PD: Paranova Läkemedel AB) Nej Apotek --
Burk, 30 tabletter (PD: Cross Pharma AB) Nej Apotek --
Burk, 30 tabletter (PD: Orifarm AB) Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies