• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Abakavir/Lamivudin Mylan Pharma 600 mg/300 mg filmdragerad tablett

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J05AR02, Lamivudin och abakavir
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Abakavir_Lamivudin Mylan Pharma, film-coated tablet, Marknadsförs ej för närvarande SmPC
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2017-10-20
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Abakavir/Lamivudin Vale
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Mylan AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
54265
?
NPL-id
20151229000068
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
abakavirsulfat 702,78 mg Aktiv substans
motsvarar abakavir 600 mg
lamivudin 300 mg Aktiv substans
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Blister, 30 tabletter Nej Apotek --
Blister, 90 tabletter Nej Apotek --
Blister, 30 x 1 tabletter (endos) Nej Apotek --
Burk, 30 tabletter Nej Apotek --
Blister, 90 (3x30) tabletter Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies