Influvac Tetra injektionsvätska, suspension, förfylld spruta

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J07BB02, Vaccin mot influensa, inaktiverat, spjälkat virus eller ytantigen
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Ja
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Influvac Tetra suspension for injection, pre-filled syringe PL

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Influvac Tetra suspension for injection, pre-filled syringe SmPC
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2017-11-17
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
BGP Products AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
55200
?
NPL-id
20160803000103
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
influensavirus A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-liknande stam (A/Brisbane/02/2018, IVR-190), ytantigen, inaktiverat 15 mikrog Aktiv substans
influensavirus A/Kansas/14/2017 (H3N2)-liknande stam (A/Kansas/14/2017, NYMC X-327), ytantigen, inaktiverat 15 mikrog Aktiv substans
influensavirus B/Colorado/06/2017-liknande stam (B/Maryland/15/2016, NYMC BX-69A), ytantigen, inaktiverat 15 mikrog Aktiv substans
influensavirus B/Phuket/3073/2013-liknande stam (B/Phuket/3073/2013, vildtyp), ytantigen, inaktiverat 15 mikrog Aktiv substans
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Förfylld spruta, 1 x 0,5 ml, med nål Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 0,5 ml, utan nål Nej Apotek --
Förfylld spruta, 10 x 0,5 ml, med nål Nej Apotek --
Förfylld spruta, 10 x 0,5 ml, utan nål Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies