• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Metoject 15 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
L04AX03, Metotrexat
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Ja, sök på läkemedel som ingår i samma utbytbarhetsgrupp
?
Ny viktig säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården
DHPC, Direct Healthcare Professional Communication
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Metoject solution for injection in pre-filled pen PL
Denna version godkänd: 2019-12-11

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Metoject solution for injection in pre-filled pen SmPC
Denna version godkänd: 2019-12-11
Metoject solution for injection in pre-filled pen SmPC
Denna version godkänd: 2019-12-11

Utredningsrapport (Public Assessment Report, PAR)

Utredningsrapporten, som är på engelska, gjordes inför godkännandet/registreringen av läkemedlet. Den innehåller information om utvärderingen av läkemedlets kvalitet, effekt och säkerhet.
Metoject solution for injection in pre-filled pen ENG PAR

Sammanfattande utredningsrapport (Summary of Public Assessment Report, sPAR)

Sammanfattande utredningsrapport av utvärderingen av läkemedlets kvalitet, effekt och säkerhet som gjordes inför godkännandet/registreringen av läkemedlet.
Metoject solution for injection in pre-filled pen ENG sPAR

Säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården (DHPC)

DHPC (Direct Healthcare Professional Communication) innehåller ny, viktig säkerhetsinformation riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Läs mer på https://lakemedelsverket.se/dhpc
metotrexat-DHPC-2019-09-23
Publiceringsdatum: 2019-09-23
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2018-01-30
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
?
Ombud
--
?
MT-nummer
55892
?
NPL-id
20161221000072
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
metotrexat 15 mg Aktiv substans
motsvarar metotrexatdinatrium 16,452 mg
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Förfylld penna, 1 st (15 mg/0,3 ml) Nej Apotek --
Förfylld penna, 11 st (15 mg/0,3 ml) Nej Apotek --
Förfylld penna, 24 st (15 mg/0,3 ml) Nej Apotek --
Förfylld penna, 15 st (15 mg/0,3 ml) Nej Apotek --
Förfylld penna, 14 st (15 mg/0,3 ml) Nej Apotek --
Förfylld penna, 12 st (15 mg/0,3 ml) Nej Apotek --
Förfylld penna, 6 st (15 mg/0,3 ml) Nej Apotek --
Förfylld penna, 5 st (15 mg/0,3 ml) Nej Apotek --
Förfylld penna, 4 st (15 mg/0,3 ml) Nej Apotek --
Förfylld penna, 2 st (15 mg/0,3 ml) Nej Apotek --
Förfylld penna, 10 st (15 mg/0,3 ml) Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies