• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Metex 50 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Parallellimporterat läkemedel
Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
L04AX03, Metotrexat
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Ja, sök på läkemedel som ingår i samma utbytbarhetsgrupp
?
Ny viktig säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården
DHPC, Direct Healthcare Professional Communication
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument för receptfria förpackningar är märkta OTC.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Metex 50 mg per ml solution for injection, pre-filled syringe PL PL

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.

Det parallellimporterade läkemedlet saknar egen produktresumé. Länken nedan går till det läkemedel vars produktinformation har använts som underlag när produktinformationen för det parallellimporterade läkemedlet tagits fram. Produktresumén för detta läkemedel gäller även för det parallellimporterade läkemedlet i tillämpliga delar. OBS! Vissa skillnader kan förekomma mellan läkemedlen.

Metoject 50 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården (DHPC)

DHPC (Direct Healthcare Professional Communication) innehåller ny, viktig säkerhetsinformation riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Läs mer på https://lakemedelsverket.se/dhpc
metotrexat-DHPC-2019-09-23
Publiceringsdatum: 2019-09-23
?
Parallellimport
Polen
?
Direktimporterat läkemedel
Metoject 50 mg/ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
?
Avvikelse från direktimporterat läkemedel
Inga avvikelser.
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2018-06-27
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Metotrexat Ebb
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Ebb Medical AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
56826
?
NPL-id
20170807000030
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll (per ml)

Substans Mängd Roll
metotrexatdinatrium 54,84 mg Aktiv substans
motsvarar metotrexat 50 mg
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Förfylld spruta, 1 x 0,15 ml (7,5 mg) (med fast injektionsnål) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 6 x 0,15 ml (7,5 mg) (med fast injektionsnål) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 6 x 0,2 ml (10 mg) (med fast injektionsnål) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 0,2 ml (10 mg) (med fast injektionsnål) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 6 x 0,3 ml (15 mg) (med fast injektionsnål) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 0,3 ml (15 mg) (med fast injektionsnål) Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies