• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

metylerad betadex

?
Rekommenderat svenskt namn
metylerad betadex
?
Alternativt rekommenderat svenskt namn
--
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Substans med särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Substans upptagen på Kommissionens hjälpämneslista
Ja
?
Sök läkemedel som innehåller denna substans
?

Andra namn

Namn Källa Språk
randomly methylated beta-cyclodextrin -- Engelska
metylbetacyklodextrin -- Svenska
RM-beta-CD -- --
methyl-beta-cyclodextrin -- Engelska
randomly methylated betadex -- Engelska
RAMEB -- --
metyl-beta-cyklodextrin -- Svenska
metylbetadex -- Svenska
metylerad betadex -- Svenska
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies