• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

emtricitabin

?
Rekommenderat svenskt namn
emtricitabin (INN)
?
Alternativt rekommenderat svenskt namn
--
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Substans med särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Substans upptagen på Kommissionens hjälpämneslista
Nej
?
Sök läkemedel som innehåller denna substans
?

Andra namn

Namn Källa Språk
emtricitabin INN Svenska
emtricitabine INN Engelska
?

ATC-kod

Kod Klartext Status
J05AR20 Emtricitabin, tenofoviralafenamid och biktegravir Nu gällande
J05AR19 Emtricitabin, tenofoviralafenamid och rilpivirin Nu gällande
J05AR22 Emtricitabin, tenofoviralafenamid, darunavir och kobicistat Nu gällande
J05AR03 Tenofovirdisoproxil och emtricitabin Nu gällande
QJ05AR18 Emtricitabin, tenofoviralafenamid, elvitegravir och kobicistat Nu gällande
QJ05AR20 Emtricitabin, tenofoviralafenamid och biktegravir Nu gällande
J05AR06 Emtricitabin, tenofovirdisoproxil och efavirenz Nu gällande
J05AR08 Emtricitabin, tenofovirdisoproxil och rilpivirin Nu gällande
QJ05AR06 Emtricitabin, tenofovirdisoproxil och efavirenz Nu gällande
QJ05AR22 Emtricitabin, tenofoviralafenamid, darunavir och kobicistat Nu gällande
QJ05AF09 Emtricitabin Nu gällande
QJ05AR08 Emtricitabin, tenofovir disoproxil och rilpivirin Nu gällande
J05AR17 Emtricitabin och tenofoviralafenamid Nu gällande
J05AR18 Emtricitabin, tenofoviralafenamid, elvitegravir och kobicistat Nu gällande
J05AF09 Emtricitabin Nu gällande
J05AR09 Emtricitabin, tenofovirdisoproxil, elvitegravir och kobicistat Nu gällande
QJ05AR03 Tenofovirdisoproxil och emtricitabin Nu gällande
QJ05AR17 Emtricitabin och tenofoviralafenamid Nu gällande
QJ05AR19 Emtricitabin, tenofoviralafenamid och rilpivirin Nu gällande
?

Substanskoder

Källa Kod Status
SRS/UNII G70B4ETF4S Nu gällande
CAS 143491-57-0 Nu gällande
Snomed 404856006 Nu gällande
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies