• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

brun FK

?
Rekommenderat svenskt namn
brun FK
?
Alternativt rekommenderat svenskt namn
--
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Substans med särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Substans upptagen på Kommissionens hjälpämneslista
Ja
?
Sök läkemedel som innehåller denna substans
?

Andra namn

Namn Källa Språk
brown FK -- Engelska
brun FK -- Svenska
E 154 -- --
?

Substanskoder

Källa Kod Status
Snomed 228087007 Nu gällande
CAS 8062-14-4 Nu gällande
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies