• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Eimeria tenella, stam HP, levande försvagad

?
Rekommenderat svenskt namn
Eimeria tenella, stam HP, levande försvagad
?
Alternativt rekommenderat svenskt namn
--
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Substans med särskilda regler för biverkningsrapportering
Ja
?
Substans upptagen på Kommissionens hjälpämneslista
Nej
?
Sök läkemedel som innehåller denna substans
?

Andra namn

Namn Källa Språk
Eimeria tenella, strain HP, live attenuated -- Engelska
Eimeria tenella, stam HP, levande försvagad -- Svenska
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies