• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Viscum album ssp. album (mistel) färsk ört; (värdträd Quercus robur / Q. petraea)

?
Rekommenderat svenskt namn
Viscum album ssp. album (mistel) färsk ört; (värdträd Quercus robur / Q. petraea)
?
Alternativt rekommenderat svenskt namn
--
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Substans med särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Substans upptagen på Kommissionens hjälpämneslista
Nej
?
Sök läkemedel som innehåller denna substans
?

Andra namn

Namn Källa Språk
Viscum album ssp. album (mistel) färsk ört; (värdträd Quercus robur / Q. petraea) -- Svenska
Viscum album ssp. album (misteltoe) fresh herb; (host tree Quercus robur / Q. petraea) -- Engelska
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies