• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

kodeinmonohydrat

?
Rekommenderat svenskt namn
kodeinmonohydrat (PhEur)
?
Alternativt rekommenderat svenskt namn
--
?
Narkotika
Ja, förteckning III
?
Substans med särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Substans upptagen på Kommissionens hjälpämneslista
Nej
?
Sök läkemedel som innehåller denna substans
?

Andra namn

Namn Källa Språk
kodeinmonohydrat PhEur Svenska
metylmorfinmonohydrat -- Svenska
methylmorphine monohydrate -- Engelska
codeine monohydrate PhEur Engelska
?

ATC-kod

Kod Klartext Status
N02AJ09 Kodein och övriga icke-opioida analgetika Nu gällande
QN02AJ06 Kodein och paracetamol Nu gällande
N02AA79 Kodein, kombinationer med neuroleptika Nu gällande
N02AJ07 Kodein och acetylsalicylsyra Nu gällande
N02AJ08 Kodein och ibuprofen Nu gällande
QN02AA59 Kodein, kombinationer Nu gällande
QN02AJ08 Kodeine och ibuprofen Nu gällande
QR05DA04 Kodein Nu gällande
N02AJ06 Kodein och paracetamol Nu gällande
QN02AA79 Kodein, kombinationer med neuroleptika Nu gällande
QN02AJ07 Kodein och acetylsalicylsyra Nu gällande
R05DA04 Kodein Nu gällande
N02AA59 Kodein, kombinationer exkl. neuroleptika Nu gällande
QN02AJ09 Kodein och övriga icke-opioida analgetika Nu gällande
?

Substanskoder

Källa Kod Status
SRS/UNII Q830PW7520 Nu gällande
CAS 6059-47-8 Nu gällande
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies