• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

tenofovirdisoproxilfosfat

?
Rekommenderat svenskt namn
tenofovirdisoproxilfosfat (INNM)
?
Alternativt rekommenderat svenskt namn
--
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Substans med särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Substans upptagen på Kommissionens hjälpämneslista
Nej
?
Sök läkemedel som innehåller denna substans
?

Andra namn

Namn Källa Språk
tenofovir disoproxil phosphate INNM Engelska
tenofovirdisoproxilfosfat INNM Svenska
?

ATC-kod

Kod Klartext Status
J05AF07 Tenofovirdisoproxil Nu gällande
J05AR12 Lamivudin och tenofovirdisoproxil Nu gällande
J05AR24 Lamivudin, tenofovirdisoproxil och doravirin Nu gällande
J05AR03 Tenofovirdisoproxil och emtricitabin Nu gällande
QJ05AR12 Lamivudin och tenofovirdisoproxil Nu gällande
QJ05AR24 Lamivudin, tenofovirdisoproxil och doravirin Nu gällande
J05AR06 Emtricitabin, tenofovirdisoproxil och efavirenz Nu gällande
J05AR08 Emtricitabin, tenofovirdisoproxil och rilpivirin Nu gällande
QJ05AF07 Tenofovirdisoproxil Nu gällande
QJ05AR06 Emtricitabin, tenofovirdisoproxil och efavirenz Nu gällande
QJ05AR09 Emtricitabin, tenofovirdisoproxil, elvitegravir och kobicistat Nu gällande
QJ05AR08 Emtricitabin, tenofovir disoproxil och rilpivirin Nu gällande
QJ05AR11 Lamivudin, tenofovirdisoproxil och efavirenz Nu gällande
J05AR09 Emtricitabin, tenofovirdisoproxil, elvitegravir och kobicistat Nu gällande
J05AR11 Lamivudin, tenofovirdisoproxil och efavirenz Nu gällande
QJ05AR03 Tenofovirdisoproxil och emtricitabin Nu gällande
?

Substanskoder

Källa Kod Status
CAS 1453166-76-1 Nu gällande
SRS/UNII 05F4G8DO5I Nu gällande
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies