• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

hydroklortiazid

?
Rekommenderat svenskt namn
hydroklortiazid (PhEur)
?
Alternativt rekommenderat svenskt namn
--
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Substans med särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Substans upptagen på Kommissionens hjälpämneslista
Nej
?
Sök läkemedel som innehåller denna substans
?

Andra namn

Namn Källa Språk
hydroklorotiazid -- Svenska
hydrochlorothiazide PhEur Engelska
chlorosulthiadil -- Engelska
hydroklortiazid PhEur Svenska
?

ATC-kod

Kod Klartext Status
C03AB03 Hydroklortiazid och kalium Nu gällande
C03AX01 Hydroklortiazid, kombinationer Nu gällande
C09DX03 Olmesartanmedoxomil, amlodipin och hydroklortiazid Nu gällande
QC09BX03 Ramipril, amlodipin och hydroklortiazid Nu gällande
QC09DX01 Valsartan, amlodipin och hydroklortiazid Nu gällande
QC09DX06 Kandesartan, amlodipin och hydroklortiazid Nu gällande
C09DX06 Kandesartan, amlodipin och hydroklortiazid Nu gällande
QC09DX03 Olmesartanmedoxomil, amlodipin och hydroklortiazid Nu gällande
QC03AA03 Hydroklortiazid Nu gällande
QC03AX01 Hydroklortiazid, kombinationer Nu gällande
C03AA03 Hydroklortiazid Nu gällande
C09BX03 Ramipril, amlodipin och hydroklortiazid Nu gällande
C09XA52 Aliskiren och hydroklortiazid Nu gällande
QC09XA52 Aliskiren och hydroklortiazid Nu gällande
QC03AB03 Hydroklortiazid och kalium Nu gällande
QC03EA01 Hydroklortiazid och kaliumsparande medel Nu gällande
C09XA54 Aliskiren, amlodipin och hydroklortiazid Nu gällande
C03EA01 Hydroklortiazid och kaliumsparande medel Nu gällande
QC09XA54 Aliskiren, amlodipin och hydroklortiazid Nu gällande
C09DX01 Valsartan, amlodipin och hydroklortiazid Nu gällande
?

Substanskoder

Källa Kod Status
Snomed 387525002 Nu gällande
SRS/UNII 0J48LPH2TH Nu gällande
CAS 58-93-5 Nu gällande
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies