• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

bensoesyra

?
Rekommenderat svenskt namn
bensoesyra (PhEur)
?
Alternativt rekommenderat svenskt namn
--
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Substans med särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Substans upptagen på Kommissionens hjälpämneslista
Ja
?
Sök läkemedel som innehåller denna substans
?

Andra namn

Namn Källa Språk
dracylic acid -- Engelska
benzoic acid PhEur Engelska
bensoesyra PhEur Svenska
E 210 -- --
phenylformic acid -- Engelska
benzenecarboxylic acid -- Engelska
fenylmyrsyra -- Svenska
benzenkarboxylsyra -- Svenska
?

Substanskoder

Källa Kod Status
SRS/UNII 8SKN0B0MIM Nu gällande
Snomed 387350000 Nu gällande
EUTCT 100000090433 Nu gällande
EUTCT 100000152985 Nu gällande
CAS 65-85-0 Nu gällande
EUTCT 100000093114 Nu gällande
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies