• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

mannitol

?
Rekommenderat svenskt namn
mannitol (PhEur)
?
Alternativt rekommenderat svenskt namn
--
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Substans med särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Substans upptagen på Kommissionens hjälpämneslista
Ja
?
Sök läkemedel som innehåller denna substans
?

Andra namn

Namn Källa Språk
mannitol PhEur Svenska
cordycepic acid -- Engelska
D-mannite -- Engelska
D-mannit -- Svenska
manna sugar -- Engelska
D-mannitol PhEurM Svenska
D-mannitol PhEurM Engelska
mannitol PhEur Engelska
mannite -- Engelska
E 421 -- --
mannasocker -- Svenska
mannit -- Svenska
?

ATC-kod

Kod Klartext Status
QR05CB16 Mannitol Nu gällande
A06AD16 Mannitol Nu gällande
B05CX04 Mannitol Nu gällande
B05BC01 Mannitol Nu gällande
QB05CX04 Mannitol Nu gällande
R05CB16 Mannitol Nu gällande
QB05BC01 Mannitol Nu gällande
QA06AD16 Mannitol Nu gällande
?

Substanskoder

Källa Kod Status
EUTCT 100000130871 Nu gällande
EUTCT 100000153302 Nu gällande
EUTCT 100000091382 Nu gällande
EUTCT 100000141559 Nu gällande
EUTCT 100000133883 Nu gällande
Snomed 387168006 Nu gällande
SRS/UNII 3OWL53L36A Nu gällande
CAS 69-65-8 Nu gällande
EUTCT 100000138271 Nu gällande
EUTCT 100000135816 Nu gällande
EUTCT 100000130128 Nu gällande
EUTCT 100000087085 Nu gällande
EUTCT 100000176922 Nu gällande
EUTCT 100000172040 Nu gällande
EUTCT 100000169816 Nu gällande
EUTCT 100000164151 Nu gällande
EUTCT 100000163686 Nu gällande
EUTCT 100000129015 Nu gällande
EUTCT 100000160165 Nu gällande
EUTCT 100000134830 Nu gällande
EUTCT 100000158475 Nu gällande
EUTCT 100000131048 Nu gällande
EUTCT 100000158474 Nu gällande
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies