• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

xylitol

?
Rekommenderat svenskt namn
xylitol (PhEur)
?
Alternativt rekommenderat svenskt namn
--
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Substans med särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Substans upptagen på Kommissionens hjälpämneslista
Ja
?
Sök läkemedel som innehåller denna substans
?

Andra namn

Namn Källa Språk
xylit -- Engelska
xilitol -- Svenska
xylit -- Svenska
xilitol -- Engelska
xylitol PhEur Engelska
xylitol PhEur Svenska
E 967 -- --
?

Substanskoder

Källa Kod Status
Snomed 395951005 Nu gällande
SRS/UNII VCQ006KQ1E Nu gällande
CAS 87-99-0 Nu gällande
EUTCT 100000130167 Nu gällande
EUTCT 100000076749 Nu gällande
EUTCT 100000138273 Nu gällande
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies