• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

butylparahydroxibensoat

?
Rekommenderat svenskt namn
butylparahydroxibensoat (PhEur)
?
Alternativt rekommenderat svenskt namn
--
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Substans med särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Substans upptagen på Kommissionens hjälpämneslista
Ja
?
Sök läkemedel som innehåller denna substans
?

Andra namn

Namn Källa Språk
butyl p-hydroxybenzoate -- Engelska
butylparaben -- Engelska
butyl-4-hydroxibensoat -- Svenska
butyl-p-hydroxibensoat -- Svenska
butylparaben -- Svenska
butyl parahydroxybenzoate PhEur Engelska
butyl 4-hydroxybenzoate -- Engelska
butylparahydroxibensoat PhEur Svenska
?

Substanskoder

Källa Kod Status
Snomed 255860006 Nu gällande
SRS/UNII 3QPI1U3FV8 Nu gällande
CAS 94-26-8 Nu gällande
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies