• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

aluminiumoxid, hydratiserad

?
Rekommenderat svenskt namn
aluminiumoxid, hydratiserad (PhEur)
?
Alternativt rekommenderat svenskt namn
hydratiserad aluminiumoxid
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Substans med särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Substans upptagen på Kommissionens hjälpämneslista
Nej
?
Sök läkemedel som innehåller denna substans
?

Andra namn

Namn Källa Språk
aluminium hydroxide -- Engelska
aluminiumhydroxid -- Svenska
aluminium hydroxide, hydrated, for adsorption PhEur Engelska
aluminiumhydroxid, hydratiserad, för adsorption PhEur Svenska
aluminiumoxidhydrat -- Svenska
algeldrat INN Svenska
algeldrate INN Engelska
aluminiumhydroxidgel USP/NF Svenska
aluminium hydroxide gel USP/NF Engelska
aluminiumoxid, hydratiserad PhEur Svenska
aluminium oxide, hydrated PhEur Engelska
aluminium hydrate -- Engelska
aluminium trihydrate -- Engelska
hydrated alumina -- Engelska
hydratiserad aluminiumoxid PhEur Svenska
aluminiumhydrat -- Svenska
aluminiumtrihydrat -- Svenska
?

ATC-kod

Kod Klartext Status
QA02AB02 Algeldrat Nu gällande
D10AX04 Aluminiumoxid Nu gällande
A02AB01 Aluminiumhydroxid Nu gällande
A02AB02 Algeldrat Nu gällande
QA02AB01 Aluminiumhydroxid Nu gällande
QD10AX04 Aluminiumoxid Nu gällande
?

Substanskoder

Källa Kod Status
SRS/UNII 5QB0T2IUN0 Nu gällande
CAS 21645-51-2 Nu gällande
Snomed 273944007 Nu gällande
CAS 1330-44-5 Alternativ
SRS/UNII 03J11K103C Alternativ
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies