• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

zidovudin

?
Rekommenderat svenskt namn
zidovudin (PhEur)
?
Alternativt rekommenderat svenskt namn
--
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Substans med särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Substans upptagen på Kommissionens hjälpämneslista
Nej
?
Sök läkemedel som innehåller denna substans
?

Andra namn

Namn Källa Språk
zidovudin PhEur Svenska
zidovudine PhEur Engelska
azidotymidin -- Svenska
azidothymidine -- Engelska
?

ATC-kod

Kod Klartext Status
J05AR04 Zidovudin, lamivudin och abakavir Nu gällande
J05AR01 Zidovudin och lamivudin Nu gällande
QJ05AR01 Zidovudin och lamivudin Nu gällande
QJ05AR05 Zidovudin, lamivudin och nevirapin Nu gällande
QJ05AF01 Zidovudin Nu gällande
J05AF01 Zidovudin Nu gällande
J05AR05 Zidovudin, lamivudin och nevirapin Nu gällande
QJ05AR04 Zidovudin, lamivudin och abakavir Nu gällande
?

Substanskoder

Källa Kod Status
CAS 30516-87-1 Nu gällande
SRS/UNII 4B9XT59T7S Nu gällande
Snomed 387151007 Nu gällande
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies