• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

lamivudin

?
Rekommenderat svenskt namn
lamivudin (PhEur)
?
Alternativt rekommenderat svenskt namn
--
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Substans med särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Substans upptagen på Kommissionens hjälpämneslista
Nej
?
Sök läkemedel som innehåller denna substans
?

Andra namn

Namn Källa Språk
lamivudine PhEur Engelska
lamivudin PhEur Svenska
?

ATC-kod

Kod Klartext Status
J05AF05 Lamivudin Nu gällande
J05AR16 Lamivudin och raltegravir Nu gällande
QJ05AR07 Stavudin, lamivudin och nevirapin Nu gällande
QJ05AR11 Lamivudin, tenofovirdisoproxil och efavirenz Nu gällande
J05AR01 Zidovudin och lamivudin Nu gällande
J05AR02 Lamivudin och abakavir Nu gällande
J05AR13 Lamivudin, abakavir och dolutegravir Nu gällande
QJ05AR01 Zidovudin och lamivudin Nu gällande
QJ05AR02 Lamivudin och abakavir Nu gällande
QJ05AR05 Zidovudin, lamivudin och nevirapin Nu gällande
QJ05AR12 Lamivudin och tenofovirdisoproxil Nu gällande
QJ05AR13 Lamivudin, abakavir och dolutegravir Nu gällande
QJ05AR24 Lamivudin, tenofovirdisoproxil och doravirin Nu gällande
QJ05AF05 Lamivudin Nu gällande
J05AR05 Zidovudin, lamivudin och nevirapin Nu gällande
J05AR11 Lamivudin, tenofovirdisoproxil och efavirenz Nu gällande
QJ05AR04 Zidovudin, lamivudin och abakavir Nu gällande
QJ05AR16 Lamivudin och raltegravir Nu gällande
J05AR04 Zidovudin, lamivudin och abakavir Nu gällande
J05AR07 Stavudin, lamivudin och nevirapin Nu gällande
J05AR12 Lamivudin och tenofovirdisoproxil Nu gällande
J05AR24 Lamivudin, tenofovirdisoproxil och doravirin Nu gällande
?

Substanskoder

Källa Kod Status
CAS 134678-17-4 Nu gällande
Snomed 386897000 Nu gällande
SRS/UNII 2T8Q726O95 Nu gällande
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies