• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

gammadex

?
Rekommenderat svenskt namn
gammadex (PhEur)
?
Alternativt rekommenderat svenskt namn
--
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Substans med särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Substans upptagen på Kommissionens hjälpämneslista
Ja
?
Sök läkemedel som innehåller denna substans
?

Andra namn

Namn Källa Språk
gammadex PhEur Svenska
cyclooctaamylose -- Engelska
gamma-cyklodextrin -- Svenska
gamma-cyclodextrin -- Engelska
cyklomaltooktaos -- Svenska
gammadex PhEur Engelska
cyklooktaamylos -- Svenska
cyclomaltooctaose -- Engelska
?

Substanskoder

Källa Kod Status
CAS 17465-86-0 Nu gällande
SRS/UNII KZJ0BYZ5VA Nu gällande
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies