• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

estradiolhemihydrat

?
Rekommenderat svenskt namn
estradiolhemihydrat (PhEur)
?
Alternativt rekommenderat svenskt namn
--
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Substans med särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Substans upptagen på Kommissionens hjälpämneslista
Nej
?
Sök läkemedel som innehåller denna substans
?

Andra namn

Namn Källa Språk
estradiol hemihydrate PhEur Engelska
estradiolhemihydrat PhEur Svenska
17beta-estradiol hemihydrate -- Engelska
oestradiol hemihydrate -- Engelska
dihydrotheelin hemihydrate -- Engelska
dihydroxyestrin hemihydrate -- Engelska
östradiolhemihydrat -- Svenska
dihydroteelinhemihydrat -- Svenska
dihydroxiestrinhemihydrat -- Svenska
17beta-estradiolhemihydrat -- Svenska
?

ATC-kod

Kod Klartext Status
G03AA17 Medroxyprogesteron och estradiol Nu gällande
G03CA53 Estradiol, kombinationer Nu gällande
QG03CA53 Estradiol, kombinationer Nu gällande
QG03AA14 Nomegestrol och estradiol Nu gällande
G03AA14 Nomegestrol och estradiol Nu gällande
G03AB08 Dienogest och estradiol Nu gällande
QG03AA17 Medroxyprogesteron och estradiol Nu gällande
QG03CA03 Estradiol Nu gällande
G03CA03 Estradiol Nu gällande
QG03AB08 Dienogest och estradiol Nu gällande
?

Substanskoder

Källa Kod Status
SRS/UNII CXY7B3Q98Z Nu gällande
Snomed 116070003 Nu gällande
CAS 35380-71-3 Nu gällande
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies