• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

pegfilgrastim

?
Rekommenderat svenskt namn
pegfilgrastim (INN)
?
Alternativt rekommenderat svenskt namn
--
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Substans med särskilda regler för biverkningsrapportering
Ja
?
Substans upptagen på Kommissionens hjälpämneslista
Nej
?
Sök läkemedel som innehåller denna substans
?

Andra namn

Namn Källa Språk
pegfilgrastim INN Svenska
granulocyte colony-stimulating factor, human, recombinant, PEGylated -- Engelska
granulocytkolonistimulerande faktor, human, rekombinant, PEGylerad -- Svenska
pegfilgrastim INN Engelska
?

ATC-kod

Kod Klartext Status
L03AA13 Pegfilgrastim Nu gällande
QL03AA13 Pegfilgrastim Nu gällande
?

Substanskoder

Källa Kod Status
SRS/UNII 3A58010674 Nu gällande
CAS 208265-92-3 Nu gällande
Snomed 385544005 Nu gällande
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies