• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

nykockin

?
Rekommenderat svenskt namn
nykockin
?
Alternativt rekommenderat svenskt namn
--
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Substans med särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Substans upptagen på Kommissionens hjälpämneslista
Ja
?
Sök läkemedel som innehåller denna substans
?

Andra namn

Namn Källa Språk
cochineal red A -- Engelska
E 124 -- --
nykockin -- Svenska
?

Substanskoder

Källa Kod Status
SRS/UNII Z525CBK9PG Nu gällande
EUTCT 100000090149 Nu gällande
EUTCT 100000138664 Nu gällande
CAS 2611-82-7 Nu gällande
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies