• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

3-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on

?
Rekommenderat svenskt namn
3-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on
?
Alternativt rekommenderat svenskt namn
--
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Substans med särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Substans upptagen på Kommissionens hjälpämneslista
Ja
?
Sök läkemedel som innehåller denna substans
?

Andra namn

Namn Källa Språk
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one -- Engelska
alpha-isomethylionone -- Engelska
alfa-isometylionon -- Svenska
3-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on -- Svenska
?

Substanskoder

Källa Kod Status
SRS/UNII 9XP4LC555B Nu gällande
CAS 127-51-5 Nu gällande
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies