• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

atazanavirsulfat

?
Rekommenderat svenskt namn
atazanavirsulfat (PhEur)
?
Alternativt rekommenderat svenskt namn
--
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Substans med särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Substans upptagen på Kommissionens hjälpämneslista
Nej
?
Sök läkemedel som innehåller denna substans
?

Andra namn

Namn Källa Språk
atazanavir sulphate -- Engelska
atazanavir sulfate PhEur Engelska
atazanavirsulfat PhEur Svenska
?

ATC-kod

Kod Klartext Status
QJ05AE08 Atazanavir Nu gällande
QJ05AR15 Atazanavir och kobicistat Nu gällande
QJ05AR23 Atazanavir och ritonavir Nu gällande
J05AE08 Atazanavir Nu gällande
J05AR15 Atazanavir och kobicistat Nu gällande
J05AR23 Atazanavir och ritonavir Nu gällande
?

Substanskoder

Källa Kod Status
Snomed 404838006 Nu gällande
SRS/UNII 4MT4VIE29P Nu gällande
CAS 229975-97-7 Nu gällande
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies