• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

makrogolglycerolricinoleat

?
Rekommenderat svenskt namn
makrogolglycerolricinoleat (PhEur)
?
Alternativt rekommenderat svenskt namn
--
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Substans med särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Substans upptagen på Kommissionens hjälpämneslista
Ja
?
Sök läkemedel som innehåller denna substans
?

Andra namn

Namn Källa Språk
macrogolglycerol ricinoleate PhEur Engelska
makrogolglycerolricinoleat PhEur Svenska
polyoxylricinolja -- Svenska
polyoxyl 35 castor oil -- Engelska
polyoxyl castor oil -- Engelska
?

Substanskoder

Källa Kod Status
EUTCT 100000151650 Nu gällande
EUTCT 100000135622 Nu gällande
CAS 61791-12-6 Nu gällande
EUTCT 100000078355 Nu gällande
EUTCT 100000079883 Nu gällande
EUTCT 100000162639 Nu gällande
EUTCT 100000166460 Nu gällande
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies