• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

dextrat, hydratiserat

?
Rekommenderat svenskt namn
dextrat, hydratiserat (USP/NF)
?
Alternativt rekommenderat svenskt namn
hydratiserat dextrat
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Substans med särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Substans upptagen på Kommissionens hjälpämneslista
Ja
?
Sök läkemedel som innehåller denna substans
?

Andra namn

Namn Källa Språk
dextratos -- Svenska
hydrated dextrates USP/NF Engelska
dextrates, hydrated USP/NF Engelska
dextratos -- Engelska
dextrat, hydratiserat USP/NF Svenska
hydratiserat dextrat USP/NF Svenska
?

Substanskoder

Källa Kod Status
CAS 39404-33-6 Nu gällande
EUTCT 100000115291 Nu gällande
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies