Alvedon 665 mg

Alvedon 665 mg med modifierad frisättning är ett läkemedel i tablettform som innehåller substansen paracetamol. Svenska Läkemedelsverket har uppmärksammat svårigheter med att behandla överdosering av Alvedon 665 mg. Europeiska kommissionen har fattat bindande beslut om indragning av produkten.

Uppdatering, den 1 juni 2018

Från och med fredag den 1 juni 2018 är det inte längre möjligt att som läkare förskriva eller som patient att hämta ut Alvedon 665 mg på apotek.

 

Vad utmärker Alvedon 665 mg?

Alvedon 665 mg med modifierad frisättning är ett läkemedel i tablettform som innehåller substansen paracetamol. Det finns många paracetamolprodukter. Skillnaden mellan Alvedon 665 mg och vanliga paracetamoltabletter är den så kallade modifierade frisättningen som innebär att Alvedon 665 mg verkar under en längre tid. Den längre verkningstiden innebär att produkten inte behöver tas lika ofta som vanliga tabletter med paracetamol.

Risker med Alvedon 665 mg

Vid överdosering av paracetamolprodukter finns risk för svår leverskada. Sjukvården har erfarenhet och kunskap om hur behandling av paracetamolöverdos bäst utförs för att minimera skadeverkningarna. Men sättet på vilket man behandlar överdosering med vanliga paracetamoltabletter fungerar inte lika effektivt när överdosering skett med Alvedon 665 mg. Anledningen till att den vanliga behandlingen fungerar dåligt, enkelt beskrivet, är att innehållet i Alvedon 665 mg, vid överdosering, frisätts oregelbundet och under längre tid.

Indragning av Alvedon 665 mg

I Sverige används Alvedon 665 mg i större utsträckning än i många andra länder. Svenska Läkemedelsverket uppmärksammade svårigheterna med att behandla överdosering av Alvedon 665 mg. Eftersom det gällde ett potentiellt allvarligt säkerhetsproblem för en produkt som också är godkänd i andra länder inom EU lyftes frågan till europeisk nivå.

Inom det europeiska samarbetet för läkemedel sker utvärdering av nytta och risker med läkemedel inom olika vetenskapliga kommittéer. Säkerhetskommittén PRAC:s rekommendation om att dra tillbaka produkter med modifierad frisättning av paracetamol från marknaden stöds av CMDh (the Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human).

Skälet till indragningen är svårigheten att behandla överdosering. Europeiska kommissionen har fattat bindande beslut med rekommendationen som underlag. Beslutet om indragning innebär att Alvedon 665 mg försvinner från marknaden.

Hur påverkas andra läkemedel med paracetamol?

Övriga paracetamolläkemedel berörs inte.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies