Alvedon 665 mg – information till patient

Alvedon 665 mg kommer att tas bort från marknaden 1 juni 2018. Skälet till indragningen är svårigheten att behandla överdosering. Här finns information för dig som är patient.

  • Alvedon 665 mg där den aktiva substansen, paracetamol, frisätts under längre tid dras in från marknaden 1 juni 2018.
  • Alvedon 665 mg är den enda paracetamolprodukten med så kallad modifierad frisättning och är därför den enda produkten som berörs.
  • Anledningen till att Alvedon 665 mg tas bort från marknaden är svårigheten att hantera överdoseringar.
  • Om du tar Alvedon 665 mg kan du fortsätta att göra det. Du kommer dock att behöva prata med din läkare om vad du kan ersätta läkemedlet med när receptet behöver förnyas eller när produkten försvinner från marknaden.
  • Andra produkter med paracetamol påverkas inte och kommer även fortsättningsvis att gå att köpa.
  • Paracetamol är en effektiv och säker behandling av smärta och feber vid korrekt användning och vid rekommenderade doser.
  • Patienter ska fortsätta att använda paracetamolläkemedel enligt instruktioner i bipacksedeln och särskilt följa instruktionerna om hur mycket man kan ta.
  • Du ska snabbt kontakta sjukvården om du har tagit eller tror att du har tagit mer än den rekommenderade mängden av något läkemedel som innehåller paracetamol.
 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies