Brexit och läkemedel

Den 5 februari 2018 höll Läkemedelsverket informationsmöte om hur Brexit kommer att påverka läkemedelsgodkännanden.

Syftet var att ge en statusuppdatering samt praktisk information; samt att svara på frågor. 

Mötet var på svenska men presentationsmaterialet under Relaterad information är på engelska. 

Inbjudna var framförallt läkemedelsföretag som kommer att påverkas av Brexit.

Medverkande från Läkemedelsverket:

  • Marie Gårdmark, Direktör Tillstånd
  • Christin Olofsson, CMDh-ledamot och senior export, Regulatoriska enheten
  • Adam Andersson, CMDh-suppleant och handläggare, Regulatoriska enheten
  • Niclas Falk, CMDv-suppleant och handläggare, Enheten för produktinformation
  • Magnus Rörby, Utredare, Farmaci och bioteknologi/Ändringar och Parallellimport
  • Karolina Westin, Ledamot i CMD Variation WP och handläggare, Regulatoriska enheten
  • Carola Ryner, Handläggare, Regulatoriska enheten
  • Samtalsledare: Anna Mäkinen Salmi, Enhetschef, Regulatoriska enheten

Vi har inte möjlighet att visa detta möte på webben i efterhand.

 
 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies