Pandemisk influensa A(H1N1), vaccinet Pandemrix och antivirala läkemedel

Läkemedelsverkets övergripande mål, som även gäller vid en influensapandemi, är att se till att tillgängliga läkemedel är säkra, effektiva och används på rätt sätt.

Här finns samlad information om den pandemiska influensan A(H1N1) - "svininfluensan", vaccinet Pandemrix och antivirala läkemedel. Läkemedelsverket samarbetar också med andra myndigheter för att ge aktuell information via den nationella informationstjänsten (se information till höger).

 Information om säsongsinfluensavacciner 2016-2017

Vaccin och antivirala läkemedel

Pandemrix - vaccin mot influensa A/H1N1)

 Bipacksedel, produktresumé & utredningsrapport

Tamiflu (oseltamivir) - antiviralt läkemedel

 Bipacksedel, produktresumé & utredningsrapport

Relenza (zanamivir) - antiviralt läkemedel

 Bipacksedel, produktresumé & utredningsrapport  

Efterfrågad information:

Tiomersal/kvicksilver

 Sammanfattning av kunskapsläget för tiomersal (2009-09-10)

Adjuvans/skvalen

 Pandemrix – adjuvans (immunstimulerande komponenter) (2009-10-13) 

Samtliga nyheter om den nya influensan A(H1N1) listas till höger. 

Rapportering av biverkningar

Under den pågående pandemin har Läkemedelsverket förstärkt säkerhetsuppföljningen av vaccinet Pandemrix och antivirala läkemedel. En e-tjänst för hälso- och sjukvården finns tillgänglig för rapportering av biverkningar.

 E-tjänst för biverkningsrapportering

 

 
 

Publicerade nyheter

Nyheter som Läkemedelsverket publicerat om pandemisk influensa A/H1N1, Pandemrix och narkolepsi:

 

Läkemedelsverkets roll

Vid utbrott av pandemisk influensa ska Läkemedelsverket:

  • Medverka till att influensapandemivaccin som uppfyller kraven godkänns i EU eller godkänna dessa nationellt. 
  • Godkänna licensförskrivning av pandemivaccin och andra nödvändiga läkemedel vid behov. 
  • Svara för att pandemivaccinsatser officiellt frisläpps  (så kallad batch release). 
  • Övervaka effekten och biverkningarna av pandemivaccin och antivirala läkemedel.
  • Kontrollera lagrade läkemedel avsedda att användas vid en pandemi för att verifiera att uppsatta kvalitetsnormer uppfylls.
  • Övervaka distribution och hantering av vaccin och andra läkemedel.
  • Informera allmänheten och sjukvården om egenskaper hos influensapandemivaccin och andra läkemedel.

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies